Japans’ parents testimonials

Post 15 of 81
Japans’ parents testimonials

เรียน พี่อรษา มิสชู คุณครูที่เคารพ และผู้ปกครอง ชั้นป.3 และ เด็กๆที่น่ารักทุกท่าน
จากใจครอบครัวของน้องเจแปนเลยนะคะ ทางครอบครัวของเราขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ ขอบคุณที่ฟ้าได้เคยลิขิต ให้พ่อน้องเจแปนได้เคยเจอพี่ไก่ มาก่อนหน้านี้ที่งานแสดงเกี่ยวกับโรงเรียนซึ่งผ่านมาหลายปี
ก่อนหน้านี้เจแปนได้เรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมาเป็นเวลาประมาณ 5 ปี และวันหนึ่ง โรงเรียนแห่งนั้นก็ได้ปฏิเสธลูกเรา เค้าดูแลไม่ได้แล้ว อยากให้น้องกลับมาพักผ่อนที่บ้าน
คุณพ่อปิดคุณแม่มาเป็นอาทิตย์ จนวันนึงคุณพ่อก็บอกว่า ลูกไม่ได้ไปเรียนแล้วนะ วันนั้นเป็นอีกวันที่รู้สึกเศร้ามากๆ ในใจคิดตอกย้ำว่า เพราะลูกเราไม่เหมือนคนอื่น เลยต้องเป็นแบบนี้ ในใจคิดว่า ทำยังไงดี จะหาที่เรียนที่ไหนได้มืดแปดด้าน คิดมาก ร้องไห้ เสียใจ สงสารลูก ที่จะไม่ได้ออกไปสังคม ที่ไหนอีกแล้ว ในใจคิดแต่จะหาโรงเรียนที่ไหนดีๆ คิดทุกวัน
จนวันนึงคุณพ่อก็นึกถึงพี่ไก่ขึ้นมาและบอกว่าพี่เค้าจะเมตตา ครอบครัวเราและลูกเรา จนวันนั้นที่เราเดินทางไป Glory ด้วยความตื่นเต้น ลุ้น ภาวนา ขอให้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตา ประทานพรให้พี่ไก่และโรงเรียนเห็นใจ หลังจากได้พูดคุย และพี่ไก่ติดต่อกลับ ว่าให้เจแปนมาเรียนได้ โดยได้รับโอกาสจากผู้ปกครอง และเด็กๆ ที่เปิดโอกาสให้เจแปนได้กลับมามีที่ยืนในสังคมอีกครั้ง ทำให้เราเรียนรู้ Love hope faith และเราเชื่อว่า ความรัก และการให้โอกาส คือสิ่งสำคัญ ที่ทำให้มนุษย์ ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ อย่างมีความสุข
วันนี้เราไม่มีคำใดๆ ที่จะกล่าว นอกจากคำว่า “ขอบพระคุณมากๆค่ะ ” ที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจ มีความสุข และขอบคุณโอกาสที่ให้กับลูกของเรา ทุกวันนี้เจแปนมีความสุขมากๆ มีพัฒนาการที่ดี มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดีขึ้นจากเด็กกลัวน้ำ ไม่กล้าเข้าใกล้สระ กลับลงไปว่ายน้ำกับเพื่อนได้

To the Director, Mrs. Chu, and all the parents, students and teachers of Primary 3,

Japan’s father met the director at a school exhibition fair many years before. In the past, Japan was at another school for 5 years and one day he was refused because they cannot take care of him anymore. Dad kept this a secret from mom for many weeks, until one day he revealed the truth. That was a very sad day for us, and we kept thinking our son is not like the others.

We thought what should we do to find somewhere for Japan to learn, and felt very sad for him that he won’t be normal.

One day, Dad thought of the Director and hoped that she will show mercy towards Japan. That day we went to Glory with excitement and prayed to the greater powers for her to take pity on us.
After we talked and the Director, fellow parents, and the students told us that Japan can come, so we are happy he’ll get another chance to fit into normal society. So we can learn about love, hope, and faith; and we believe that love and giving second chances are important things that allow humanity to coexist in peace.

Today we don’t have any words to say except thank you very much, and now we have hope and happiness and the chance that Japan has.
Today Japan is very happy and has developed a lot. His demanor has improved and He has stopped fearing water and now wants to play with his friends in the pool.

If we did get this chance and other people did not accept Japan’s differences, today Japan would not be the happy child he is now.

“Ten thousand thank you” from the bottom of my heart and my family’s.

Thank you sincerely to the Director and all the teachers at Glory

致校长、朱夫人,小学三年级的所有家长、学生和老师。

几年以前,小杰的父亲在一次学校展览会上遇到了校长。在过去的五年里,小杰一直在另一所学校上学,直到有一天他被拒绝了,原因是那所学校无法再照顾他。有好几个星期爸爸一直对妈妈隐瞒着这个秘密,直到有一天他透露了真相。对我们来说那是异常悲伤的一天,我们一直在想自己的儿子为什么和其他人的不一样。

虽然我们对小杰的不同感到非常难过,但还是想应该给他找个可以让他学习的地方。

有一天,爸爸想到了校长并且希望她能怜悯一下小杰。那一天,我们兴高采烈地去了光辉新加坡国际学校,祈求上天保佑,希望校长能够同情我们。

在我们和校长、家长代表以及学生们谈话之后,大家都同意小杰来学校。我们对此感到无比高兴,小杰又有了再次适应正常社会的机会。这事让我们学习到了爱、希望和信仰,我们相信,爱和给予第二次机会是让人类和平共处的重要因素。

今天,除了万分感谢之外,没有任何语言能够表达我们的感激之情,现在我们有了希望、幸福以及小杰得到的第二次机会。

今天,小杰很高兴,他在品行方面进步了很多。他克服了怕水的恐惧,现在很喜欢和朋友们在游泳池里玩耍。

即便我们得到了这个上学的机会,但是其他人却不接受小杰的不同,那么小杰也不会变成现在这样幸福的孩子。

我真心代表我的家人万分感谢你们,感谢光辉新加坡国际学校的校长和所有老师们。

MENU